Uranpres, spol. s.r.o.

Uranpres, spol. s.r.o.

URANPRES, spol. s. r. o.

Spoločnosť URANPRES bola založená v roku 1994 ako následník štátneho podniku fungujúceho od šesťdesiatych rokov, ktorý sa zameriaval na identifikáciu ložísk uránu a jeho ťažbu na území Slovenska. S príchodom privatizácie začalo vedenie URANPRES meniť svoje procesy a zmenilo ju do dnešnej podoby plne kvalifikovanej a spoľahlivej firmy poskytujúcej komplexné dodávky baníckych, stavebných, geologických a vrtných prác. V súčasnosti je URANPRES známa svojimi vrtnými prácami na tuneloch ako Bôrik, Branisko a Višňové na Slovensku a tiež na niekoľkých tuneloch v Česku vrátane častí pražského metra, na šiestich tuneloch v Slovinsku a ďalšími stavebnými prácami. Zamestnávaním približne 150 ľudí sa URANPRES stal typickým príkladom obetí kolapsu slovenského stavebného sektora, ku ktorému došlo v rokoch 2012 až 2015.

Formálna reštrukturalizácia bola v tomto prípade nevyhnutnosť. Celý proces reštrukturalizácie skončil znížením dlhu o približne 2,2 mil. EUR z celkovej predprocesnej sumy vo výške 3 mil. EUR, čo predstavovalo zníženie dlhu o 74%. Zostávajúca časť bola postupne splácaná podľa päťročného reštrukturalizačného plánu. Celý proces oddlžovania a ozdravovania umožnil zmenu vlastníctva spoločnosti URANPRES. V roku 2017 vygenerovala spoločnosť URANPRES kumulatívne výnosy vo výške približne 34 mil. EUR s cca 250 zamestnancami.

Prešov / Spišská Nová Ves, Slovensko

Stavebníctvo

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie

 

SABAR, s.r.o.

SABAR, s.r.o.

SABAR,  s. r. o.

SABAR bol založený v roku 1999 ako pokračovateľ jeho desiatky rokov pôsobiacich predchodcov. Obchodné línie spoločnosti SABAR sa delia do troch častí, a to: i) výroba plastových okien a dverí; ii) spracovanie odpadového materiálu, predovšetkým popolčoka; iii) ťažba a výroba barytových produktov, ktorá tvorí jadro spoločnosti SABAR. Baryt je relatívne ťažký minerál zložený zo síranu bárnatého. V Európe ide o pomerne vzácny minerál, v prevádzke je tu len malý počet baní. Približne 77% barytu na celom svete sa používa ako váhové činidlo na vŕtanie kvapalín pri prieskume plynu a ropy. V strednej a východnej Európe sa používa predovšetkým v stavebníctve (elektrárne, nemocnice), ako aj v automobilovom priemysle (brzdy, gumové koberce).

SABAR sa dostal do ťažkostí po mnohých rokoch úspešných aktivít, ktoré boli dobre diverzifikované. Dôvodom bolo najmä zníženie množstva ťažieb v oblasti ťažby ropy a zemného plynu v strednej a východnej Európe, cenový tlak iných dodávateľov barytu, najmä z Maroka a Turecka, ako aj všeobecný pokles dopytu v stavebníctve. To všetko tlačilo trhové ceny barytu nadol.

Pre DRS to bola jedna z najkomplexnejších poradenských výziev. Formálna reštrukturalizácia vykonaná pod dohľadom súdu a správcu však dospela k zníženiu dlhu o 65%, pričom splátkový kalendár zvyšnej čiastky sa rozložil na obdobie piatich rokov.

Markušovce, Slovensko

Baníctvo

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie

 

KŘIŽÍK GBI, a.s.

KŘIŽÍK GBI, a.s.

KŘIŽÍK GBI, a.s.

Tradícia spoločnosti KŘIŽÍK v Prešove na východe Slovenska siaha až do roku 1949, kedy bol položený základný kameň výrobnému závodu vyrábajúcemu jednofázové elektromery. Milióny elektromerov od spoločnosti KŘIŽÍK sa predávali nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Napriek pokračujúcim investíciám do výskumu a vývoja boli výrobky postupne vytláčané z trhu lacnejšími náhradami z Číny.

Jedným z predpokladov, aby DRS začala proces oddlžovania a reštrukturalizácie, bola významná zmena v riadení a akcionároch spoločnosti KŘIŽÍK. Po uskutočnených zmenách, spoločnosť DRS podala na súd návrh na ochranu veriteľov, ktorý bol udelený. Po dlhých a náročných rokovaniach s veriteľmi (a s trochou šťastia) sa predbežné reštrukturalizačné záväzky spoločnosti KŘIŽÍK vo výške 1,5 mil. EUR  znížili len na 51 000 EUR, čo predstavovalo zníženie dlhu spoločnosti o 97% a možnosť pre KŘIŽÍK začať nový život. Počas formálneho reštrukturalizačného procesu sa zaviedli niektoré významné kroky zamerané na ozdravenie podniku, ktoré zahŕňali redukciu výrobných a administratívnych priestorov a počtu zamestnancov, opätovné upriamenie výroby z elektromerov na výrobu kovových súčiastok a tovaru s využitím CNC strojov s veľkým zameraním na automobilový priemysel na Slovensku a v Nemecku. Tretia fáza projektu zahŕňala predaj časti spoločnosti Křižík jednému zo zákazníkov.

Prešov, Slovensko

Strojárstvo

Reštrukturalizácia a oddlžovanie

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie

 

ZIPPA, s.r.o.

ZIPPA, s.r.o.

ZIPPA, s.r.o.

Od roku 1994 je spoločnosť ZIPPA popredným výrobcom prefabrikovaných stavebných materiálov. V dôsledku kolapsu stavebného priemyslu na Slovensku v rokoch 2012 až 2015, spoločnosť ZIPPA hľadala pomoc u DRS pri formálnej reštrukturalizácii podniku. Úloha bola ešte ťažšia, pretože načasovanie procesu sa spojilo s obdobím najnižšieho cash-flow spoločnosti. Napriek tomu sa však DRS podarilo dosiahnuť obrovský výsledok. Celkový dlh spoločnosti ZIPPA vo výške 1,3 mil. EUR sa podarilo znížiť len na 0,2 mil. EUR, t. j. dlh sa znížil o 90%, pričom zvyšná časť bola veriteľom vyplácaná podľa reštrukturalizačného plánu počas obdobia piatich rokov. Proces reštrukturalizácie, ozdravenia a oddlženia spoločnosti ZIPPA sa začal v roku 2013 a spoločnosť pôsobí dodnes.

Piešťany, Slovensko

Výroba stavebného materiálu

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie

 

ELTEC, a.s.

ELTEC, a.s.

ELTEC, a.s.

Pôvod a tradícia spoločnosti ELTEC sa datujú do roku 1949. Spoločnosť bola privatizovaná v roku 1999 a odvtedy pôsobí v oblasti strojárstva. Spoločnosť ELTEC sa nachádza v kúpeľnom meste Piešťany a zaoberá sa výrobou elektrických rozvádzačov pre priemyselné i bytové použitie, ako aj riadiacich panelov pre veľkých priemyselných klientov. Množstvo tovaru spoločnosti ELTEC sa vyváža do celej Európy, najmä do Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Rakúska.

ELTEC sa stal ďalšou obeťou poslednej hospodárskej krízy, ktorá na Slovensku v rokoch 2012 až 2015 vyvrcholila. Zapojením DRS a zavedením formálneho reštrukturalizačného konania počas obdobia kratšieho ako jeden rok bol celkový dlh ELTEC znížený o 69%, pričom splácanie zvyšnej sumy bolo rozdelené na obdobie 7 rokov. Optimalizované činnosti spoločnosti úspešne fungujú, čím ELTEC pokračuje v 70-ročnej tvrdej práci a v slovenských inžinierskych tradíciách.

Piešťany, Slovensko

Strojárstvo

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie