KŘIŽÍK GBI, a.s.

Tradícia spoločnosti KŘIŽÍK v Prešove na východe Slovenska siaha až do roku 1949, kedy bol položený základný kameň výrobnému závodu vyrábajúcemu jednofázové elektromery. Milióny elektromerov od spoločnosti KŘIŽÍK sa predávali nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Napriek pokračujúcim investíciám do výskumu a vývoja boli výrobky postupne vytláčané z trhu lacnejšími náhradami z Číny.

Jedným z predpokladov, aby DRS začala proces oddlžovania a reštrukturalizácie, bola významná zmena v riadení a akcionároch spoločnosti KŘIŽÍK. Po uskutočnených zmenách, spoločnosť DRS podala na súd návrh na ochranu veriteľov, ktorý bol udelený. Po dlhých a náročných rokovaniach s veriteľmi (a s trochou šťastia) sa predbežné reštrukturalizačné záväzky spoločnosti KŘIŽÍK vo výške 1,5 mil. EUR  znížili len na 51 000 EUR, čo predstavovalo zníženie dlhu spoločnosti o 97% a možnosť pre KŘIŽÍK začať nový život. Počas formálneho reštrukturalizačného procesu sa zaviedli niektoré významné kroky zamerané na ozdravenie podniku, ktoré zahŕňali redukciu výrobných a administratívnych priestorov a počtu zamestnancov, opätovné upriamenie výroby z elektromerov na výrobu kovových súčiastok a tovaru s využitím CNC strojov s veľkým zameraním na automobilový priemysel na Slovensku a v Nemecku. Tretia fáza projektu zahŕňala predaj časti spoločnosti Křižík jednému zo zákazníkov.

Prešov, Slovensko

Strojárstvo

Reštrukturalizácia a oddlžovanie

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie