O DRS

Náš zámer

Hlavným zámerom pri zakladaní DRS v roku 2010 bolo pomáhať namáhaným slovenkým firmám, obzvlášť tým, ktoré postihli dôsledky hospodárskej krízy. To sa podarilo naplniť predovšetkým podnikovou reštrukturalizáciou, všeobecne známou ako Chapter 11 (americká forma reštrukturalizácie). Tvrdá práca tímu DRS pomohla desiatkam firmám, ktorých dlhy boli znížené približne o 60 miliónov EUR a ktoré boli ochránené pred likvidačným konkurzom. Tento étos pomáhať spoločnostiam dodnes zostáva jadrom našej firmy.

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu. Naše služby poskytujeme malým a stredným podnikom na Slovensku i v zahraničí. Vyznačujeme sa tvrdou prácou, úprimnosťou, prinášaním výsledkov pre našich klientov, kladením náročných otázok a tiež tým, že pri práci nemáme problém zašpiniť si ruky.

Čo robíme a ako vám vieme pomôcť

DRS poskytuje odborné znalosti a vedenie, ktoré Vám pomôžu identifikovať problémy a riešiť ich správnym spôsobom, rovnako ako odhaľovať stratégie a príležitosti pre rast Vášho podnikania. So skúsenosťami z rôznych sektorov a oblastí tak konáme s nezaujatým pohľadom zvonku. Stojíme pri Vás, pracujeme s Vami ako poradcovia, Vaši partneri, dočasní lídri, ktorí Vám hovoria veci, ktoré nie vždy chcete počuť. Orientujeme sa na výsledky a úspech, rovnako ako naša odmena.

 

Naše hodnoty

Zábava

Máme radi to, čo robíme. Pomáhať iným spoločnostiam rásť či ich v  niektorých prípadoch aj zachraňovať je to, čo nás najviac teší.

Orientácia na zákazníka

Každý klient je v samom centre DRS. Nie je nič dôležitejšie ako aktuálny klient. Všetko ostatné má nižšiu prioritu.

Integrita

Máme otvorený a čestný prístup ako ľudia aj ako obchodní partneri. Naše činy sa vždy riadia etickými postupmi. To tvorí chrbtovú kosť hodnôt DRS a vzťahov s našimi klientmi. To isté však očakávame od našich klientov.

Orientácia na výsledky

Sme firma a ľudia orientovaní na výsledky. Dosahovanie výborných  výsledkov je to, čo nás v živote naviguje. Tam, kde je to možné, sa odmeňovanie DRS zakladá primárne na úspechu.

Špinavé ruky

My v DRS Vás nielen pozorne počúvame, hovoríme, čo by ste mali robiť, ale stratégie aj vykonávame. Na práci sa podieľame.

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie