STRATÉGIE RASTU

V akomkoľvek podnikaní je rast nutnosť, nie voľba. Sme Vašim partnerom v rámci budovania a rastu Vášho biznisu.

Niet pochýb že vlastníci podnikov a vrcholový management musia hľadať spôsoby presahujúce reštrukturalizačné opatrenia a znižovanie nákladov ako spôsob dosahovania výnosov. Žiadny podnik nemôže byť úspešný a ziskový bez úsilia o udržateľný rast. V DRS pracujeme s našimi klientmi pre dosahovanie výnimočných výsledkov tým, že im pomáhame rásť, tvoriť hodnotu a speňažiť ich podnikanie. Sme ich partnerom pre rozvoj a, čo je dôležitejšie, zavádzame optimálne riešenia rastu vhodné pre kritické body životného cyklu spoločnosti.

S otvoreným zmýšľaním a pohľadom zvonku, dovoľte nám pomôcť zanalyzovať Váš súčasný obchodný model. Umožnite nám pracovať s Vami na tvorbe novej, agresívnej stratégie rastu pre Vašu firmu a implementovať stratégiu s Vašim tímom.

Naša expertíza ponúka množstvo poradenských riešení pre rast:

 • Stratégie vstupu na trh vrátane rozvoja nových podnikov, tvorby koncepcií, segmentácie trhu, stratégie a plánovania predajných kanálov, umiestňovania produktov; 
 • Strategické plánovanie: podnikateľské plány, plány predaja, rozpočty, finančné plány, finančné riadenie, analýza rentability, cenotvorba, (obchodné) plánovanie predaja a marketingu;
 • Marketingové stratégie vrátane marketingových plánov, expanzií, kanálov, lead generation (získavanie potenciálnych zákazníkov), reklamných a mediálnych plánov;
 • Stratégie predaja vrátane nastavenia obchodnej stratégie, cenotvorby, riadenia príjmov, optimalizácie predajných kanálov;
 • Rozvoj podnikania, predovšetkým v rámci exportu;
 • Stratégie predaja vrátane organizácie, technológie, kompenzácie, procesov;
 • Stratégie udržania zákazníka;
 • Nové trhové stratégie;
 • Nové produktové resp. obchodné línie;
 • Fúzie, akvizície a integrácie;
 • Strategické partnerstvá.

Našou prvoradou hodnotou je výsledok. Služby DRS sú primárne založené na dosiahnutých výsledkoch. Úspech našich klientov je preto našim úspechom.

Spolupracovali sme so start-upmi, existujúcimi spoločnosťami a globálnymi podnikmi na ich rozvoji. Pozrite si naše prípadové štúdie, kde nájdete príklady, ako sa stratégie rastu a ich implementácia realizovali v rôznych aktivitách, vedených spoločnosťou DRS.

Je tu ešte jedna vec – myslíme vo veľkom a to isté očakávame aj od našich klientov.

 

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 351
Laurinská 14, 811 01 Bratislava
Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie