SABAR,  s. r. o.

SABAR bol založený v roku 1999 ako pokračovateľ jeho desiatky rokov pôsobiacich predchodcov. Obchodné línie spoločnosti SABAR sa delia do troch častí, a to: i) výroba plastových okien a dverí; ii) spracovanie odpadového materiálu, predovšetkým popolčoka; iii) ťažba a výroba barytových produktov, ktorá tvorí jadro spoločnosti SABAR. Baryt je relatívne ťažký minerál zložený zo síranu bárnatého. V Európe ide o pomerne vzácny minerál, v prevádzke je tu len malý počet baní. Približne 77% barytu na celom svete sa používa ako váhové činidlo na vŕtanie kvapalín pri prieskume plynu a ropy. V strednej a východnej Európe sa používa predovšetkým v stavebníctve (elektrárne, nemocnice), ako aj v automobilovom priemysle (brzdy, gumové koberce).

SABAR sa dostal do ťažkostí po mnohých rokoch úspešných aktivít, ktoré boli dobre diverzifikované. Dôvodom bolo najmä zníženie množstva ťažieb v oblasti ťažby ropy a zemného plynu v strednej a východnej Európe, cenový tlak iných dodávateľov barytu, najmä z Maroka a Turecka, ako aj všeobecný pokles dopytu v stavebníctve. To všetko tlačilo trhové ceny barytu nadol.

Pre DRS to bola jedna z najkomplexnejších poradenských výziev. Formálna reštrukturalizácia vykonaná pod dohľadom súdu a správcu však dospela k zníženiu dlhu o 65%, pričom splátkový kalendár zvyšnej čiastky sa rozložil na obdobie piatich rokov.

Markušovce, Slovensko

Baníctvo

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie