ZIPPA, s.r.o.

Od roku 1994 je spoločnosť ZIPPA popredným výrobcom prefabrikovaných stavebných materiálov. V dôsledku kolapsu stavebného priemyslu na Slovensku v rokoch 2012 až 2015, spoločnosť ZIPPA hľadala pomoc u DRS pri formálnej reštrukturalizácii podniku. Úloha bola ešte ťažšia, pretože načasovanie procesu sa spojilo s obdobím najnižšieho cash-flow spoločnosti. Napriek tomu sa však DRS podarilo dosiahnuť obrovský výsledok. Celkový dlh spoločnosti ZIPPA vo výške 1,3 mil. EUR sa podarilo znížiť len na 0,2 mil. EUR, t. j. dlh sa znížil o 90%, pričom zvyšná časť bola veriteľom vyplácaná podľa reštrukturalizačného plánu počas obdobia piatich rokov. Proces reštrukturalizácie, ozdravenia a oddlženia spoločnosti ZIPPA sa začal v roku 2013 a spoločnosť pôsobí dodnes.

Piešťany, Slovensko

Výroba stavebného materiálu

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie