URANPRES, spol. s. r. o.

Spoločnosť URANPRES bola založená v roku 1994 ako následník štátneho podniku fungujúceho od šesťdesiatych rokov, ktorý sa zameriaval na identifikáciu ložísk uránu a jeho ťažbu na území Slovenska. S príchodom privatizácie začalo vedenie URANPRES meniť svoje procesy a zmenilo ju do dnešnej podoby plne kvalifikovanej a spoľahlivej firmy poskytujúcej komplexné dodávky baníckych, stavebných, geologických a vrtných prác. V súčasnosti je URANPRES známa svojimi vrtnými prácami na tuneloch ako Bôrik, Branisko a Višňové na Slovensku a tiež na niekoľkých tuneloch v Česku vrátane častí pražského metra, na šiestich tuneloch v Slovinsku a ďalšími stavebnými prácami. Zamestnávaním približne 150 ľudí sa URANPRES stal typickým príkladom obetí kolapsu slovenského stavebného sektora, ku ktorému došlo v rokoch 2012 až 2015.

Formálna reštrukturalizácia bola v tomto prípade nevyhnutnosť. Celý proces reštrukturalizácie skončil znížením dlhu o približne 2,2 mil. EUR z celkovej predprocesnej sumy vo výške 3 mil. EUR, čo predstavovalo zníženie dlhu o 74%. Zostávajúca časť bola postupne splácaná podľa päťročného reštrukturalizačného plánu. Celý proces oddlžovania a ozdravovania umožnil zmenu vlastníctva spoločnosti URANPRES. V roku 2017 vygenerovala spoločnosť URANPRES kumulatívne výnosy vo výške približne 34 mil. EUR s cca 250 zamestnancami.

Prešov / Spišská Nová Ves, Slovensko

Stavebníctvo

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie