Bravo Passenger Solutions Pte. Ltd.

Bravo Passenger Solutions Pte. Ltd.

Bravo Passenger Solutions Pte. Ltd.

Bravo je e-commerce spoločnosť so sídlom v Singapure, ktorá ponúka vlastný systém služieb pre riadenie cestujúcich, tzv. Passenger Service System (PSS) s názvom Avantik. Avantik je veľmi komplexný PSS s funkčným škálovaním od rezervácií lístkov a rôznych doplnkov, riadenia príjmov, zabudovaného Frequent Flyer programu a CRM, cez systém riadenia odletov až po hmotnosť a vyváženie lietadla. Avantik používajú rôzne typy leteckých spoločností po celom svete. Hlavnou úlohou pre DRS doteraz bola redefinícia a realizácia obchodnej a predajnej stratégie.

Singapur

E-commerce & aerolínie

Tvorba a realizácia stratégie rastu

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 14, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie

 

Ryanair Ltd.

Ryanair Ltd.

Ryanair Ltd.

Ryanair, najväčšia letecká spoločnosť v Európe so sídlom v Dubline, poverila DRS na:

    • Rozvoj obchodnej stratégie s hlavným cieľom maximalizácie objemu predaja a viditeľnosti značky Ryanair v médiách v strednej a východnej Európe;
    • Tvorbu marketingového plánu a krokov novospustenej prevádzky z letiska Modlin vo Varšave, kde bol Ryanair pôvodne jediným prevádzkovateľom pravidelnej leteckej dopravy;
    • Vypracovanie a realizáciu marketingového a mediálneho plánu (BTL a ATL; podlinky a nadlinky) s rozsiahlymi PR aktivitami;
    • Rozvoj vzťahov s médiami, novinármi, reklamnými domami a PR agentúrami, letiskami, cestovným ruchom, regionálnymi vládnymi orgánmi a pod.;
    • Vybudovanie obchodného tímu spoločnosti Ryanair pre región strednej a východnej Európy.

Dublin, Írsko

Aerolínie

Tvorba a realizácia stratégie rastu

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 14, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie