TechNick s.r.o.

So sídlom v Bratislave je TechNick od roku 2001 etablovaným rodinným podnikom pôsobiacim v slovenskom stavebníctve. Jadrom podnikania spoločnosti TechNick tvorí inštalácia vody, plynu, kúrenia a solárnych zariadení. Posledné obdobie ekonomickej recesie, ktoré postihlo najmä stavebníctvo, v kombinácii s nešťastným načasovaním investícií, prinútilo majiťelov hľadať externú pomoc pre záchranu spoločnosti.

Manažment nasadil odborné znalosti DRS v oblasti podnikovej reštrukturalizácie. Analýza ukázala, že jediná voľba pre TechNick bola kombinácia procesov turnaround a formálnej reštrukturalizácie. V dôsledku toho sa DRS podarilo znížiť dlh TechNick vo výške 1,9 mil. EUR o 66%, čo je 1,2 mil. EUR. Zvyšných 0,7 mil. bolo rozdelených do 20-ročného plánu splácania. Okrem toho sa obchod optimalizoval a vrátil k platobnej schopnosti. Spolupráca DRS so spoločnosťou TechNick trvá od roku 2014 až dodnes, pričom hlavným cieľom je momentálne rýchlejšie, ale trvalo udržateľné uspokojenie 20-ročného platobného kalendára veriteľom.

Bratislava, Slovensko

Stavebníctvo

Reštrukturalizácia

O spoločnosti

DRS je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu, ozdravovanie a oddlžovanie spoločností a taktiež na tvorbu stratégií rastu a ich realizáciu.

 

Kontakt

info@drs.sk
02 / 326 617 35
Laurinská 4, 811 01 Bratislava
     Slovensko

 © 2019 DRS s. r. o.

 Právne informácie