DRS s. r. o.

welcome

Sme tu pre Vás s našimi riešeniami pre spoločnosti, živnostníkov a fyzické osoby, ktorých sa týka problematika zadlženia.

Nebudeme spokojní, až kým výška záväzkov našich klientov nebude znížená do takej miery, ako to len z právneho hľadiska bude možné.

Na našej web stránke nájdete užitočné informácie týkajúce sa tém:

text

Konkurz nie je posledná možnosť


Ekonomická kríza spôsobila veľa problémov; zlá zákazka alebo nesplatená pohľadávka – je veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť Vaše hospodárenie. Ak veríte, že Váš podnik má budúcnosť, v takom prípade my vysporiadame Vaše dlhy a veriteľov formou reštrukturalizácie a Vy sa budete sústrediť na podnikanie. | viac

text

Podnikateľský dlh je Vašim osobným dlhom


Dlh fyzickej osoby – podnikateľa netreba riešiť konkurzom, v ktorom by bol celý Váš majetok (aj ten osobný) speňažený. Reštrukturalizácia Vám dá možnosť pokračovať v podnikaní, získať súdnu ochranu pred veriteľmi na obdobie do 9,5 mesiacov, podstatne znižiť Vaš dlh (až o 85%), a pri tom zachovať Váš majetok. | viac

text

Vaše dlhy vyrieši osobný bankrot


Dostali ste sa do nelichotivej situácie keď neviete splácať svoje dlhy? Úvery, hypotéku, účty za elektrinu, účty mobilným operátorom atď... Na prvý pohľad sa zdá, že je to bezvýchodisková situácia bez riešenia. Ale nie je. Riešením je osobný bankrot, kde sa navždy zbavíte svojich dlhov a začnete s čistým štítom. | viac

text

Bezplatná odpoveď do jedného pracovného dňa


  Email  
  Telefón